Kurs nurkowania rescue driver

Kurs rescue driver Gdańsk

Kurs Rescue Diver skierowany jest do osób posiadających większe doświadczenie w nurkowaniu i pragnących przenieść je o poziom wyżej, nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych czy takich, gdzie może wystąpić zagrożenie życia. Polecamy go wszystkim osobom, które myślą o profesjonalnej karierze instruktora lub przewodnika. Aby móc przystąpić do kursu, należy odbyć co najmniej 40 nurkowań, a także zaliczyć Kurs Pierwszej Pomocy.

ćwiczenia pierwsza pomoc

Ten kurs nurkowania pozwoli uczestnikowi lepiej oceniać sytuacje występujące w wodzie oraz pomagać mniej wprawnym nurkom znajdującym się pod wpływem silnego stresu. Nauczy także zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, zanim zdążą się one pojawić.

Kurs nurek ratownik – kurs Rescue Diver

Jest to pierwszy krok do kariery zawodowej. Wiedza i umiejętności zdobyte na kursie są wymagane do szkoleń przewodnika nurkowego, instruktora asystującego oraz instruktora nurkowania.

Wymagania wstępne:

  • 40 nurkowań lub kurs AOWD,
  • Kurs pierwszej pomocy, który możesz odbyć u nas w pakiecie!

Na kursie Rescue Diver nauczysz się:

  • Podstaw ratownictwa wodnego,
  • Radzenia sobie z nurkiem w stresie,
  • Wyciągania z wody nieprzytomnego nurka,
  • Podawania powietrza w wielu sytuacjach,
  • Holowania pod i nad wodą.

Kurs Rescue Diver przeprowadzamy w pakiecie wraz z:

  • Kursem pierwszej pomocy,
  • Nauką obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych,
  • Nauką podawania tlenu medycznego w sytuacjach nurkowych.

Pakiet: kurs Rescue Diver, CPR, O2 i AED

 

Szkolenie daje nie tylko umiejętności szybkiego reagowania, ale uczy odpowiedniego podejścia psychologicznego i radzenia sobie z nieprzewidywalnym zachowaniem innych osób biorących udział w zdarzeniu. Kursanci zyskają także dużo większą świadomość własnych możliwości i ograniczeń, co umożliwi podejmowanie trafnych i odpowiedzialnych decyzji w krótkim czasie. Uczestnicy kursu Rescue Diver zapoznają się ze sprzętem do ratownictwa oraz nauczą się go obsługiwać. Nauka odbywa się poprzez symulowanie prawdziwych zagrożeń w bardzo realistyczny sposób.

Specjalizujemy się także w organizacji kursu nurkowania techniką Sidemount.